Regler

Regler på 054 - communityt för dig Genom medlemskap förbinder du dig att följa de regler och den policy som finns på 054. Reglerna kan revideras, och ansvaret ligger helt på dig som medlem om uppdatering.

054 vill vara en mötesplats där besökaren ska känna sig trygg och säker. Därför är våra regler och policys viktiga, både för oss och för våra besökare. Genom att delta i 054 community har du samtyckt till att följa våra regler. De gäller alla och överallt. Att bryta mot dem kallas för "abuse" från engelskan, där det står för ett oartigt inlägg menat att förolämpa eller såra. Överträdelser kan leda till stängda inlägg, indragna skrivrättigheter, tillsägelse och varning över mess, avslutat medlemskap, anmälan till internetleverantör eller polis. Här är reglerna:

1. Bemöt andra med respekt och hänsyn Visa respekt för andra människor när du lägger upp information, såsom text och bild. Det är inte tillåtet att uttrycka missaktning baserat på kön eller etnicitet. Det är vidare ej tillåtet att uppmana till våld.

2. Diskutera snyggt Skilj på sak och person, och undvik personangrepp, tillmälen etc. i dina samtal. Driv inte konflikter och svara inte med syrliga kommenterar utan bemöt andra korrekt eller inte alls. Överlämna bråk till våra moderatorer genom att anmäla dem.

3. Trakasserier är inte tillåtet Förtal, mobbning, identitetsstöld eller andra trakasserier är inte tillåtet. Du får inte heller uppvigla eller uppmuntra till skadligt beteende. Inlägg med antydan på ett självskadebeteende kommer att stängas.

4. Påträngande reklam och efterlysning är inte tillåten Tipsa gärna om produkter, tjänster med mera men gör det snyggt och smakfullt. Forumet är inte rätt ställe för påträngande marknadsföring. Gör inte reklam där som lika gärna kan placeras på en vanlig annonsplats. Blir ditt reklam/pr-inlägg anmält som abuse kommer det troligen att stängas.

5. Posta i rätt ämne Respektera den information som finns i foruminfo för ämnet. Blir ett inlägg som ligger utanför ramen för det ämnet, och utanför de samtal som förs i ämnet, anmält som abuse kan våra crew bedöma det som off-topic och flytta eller stänga inlägget. Vill du posta i ett ämne där du är att betrakta som gäst kan du ställa respektfulla frågor och delta i samtalen förutsatt att du uppför dig som en gäst - var inte påträngande i dina egna åsikter eller ställningstaganden.

6. Spam/Kopiering Tjata inte på andra genom att lägga ut samma, eller snarlik, information med korta intervaller. Kopiera heller inte andras information från ett ställe till ett annat, utan skapa egen. Om du väljer att kopiera information från ett ämne till ett annat bör du ha mycket goda skäl för detta och vara tydlig med att du gör det samt motivera varför du gör det. Det är tillåtet att posta samma/snarlikt inlägg i två olika forumämnen, uppge var mer du har postat inlägget.

7. Skydd av personuppgifter GDPR (namn, adress, e-postadress osv.) Eftersök inte andras personuppgifter på annat sätt än att fråga berörd person direkt. Sprid inte andras personuppgifter. Uppmana inte andra att lämna ut tredje persons uppgifter. Skydda dina egna medlems- och personuppgifter. Tänk på att 054 är ett öppet forum och att det är sökbart för alla på Internet. Dina uppgifter kan komma att delas med andra projekt som vi står bakom. Vi lämnar dock ej ut uppgifter till tredjepart. Du godkänner att vi samlar in din information genom att bli medlem hos hos. Genom att vara medlem i 054 accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att 054 använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

8. Registrering av korrekta personuppgifter Vid misstanke om felaktiga personuppgifter i din registrering kan ditt konto avslutas utan förvarning.

9. Länkpolicy Du får länka till innehåll utanför 054, men länkningar till olagligt innehåll är inte tillåtet. Om du vill länka till din eller någon annans hemsida/blogg kan du lägga det i ditt krypin. Att göra inlägg där du endast länkar till en annan sida kan upplevas som reklam och löper risk att stängas om inlägget anmäls till våra crew. Att länka till sidor med kommersiellt syfte/reklam för egen vinning (sälja produkter/tjänster) kommer stängas om det anmäls.

10. Inkräkta inte på andras upphovsrätt Information som tillhör någon annan än dig själv får du inte publicera i communityn.

11. Motarbeta inte våra Crew Rätta dig efter det som crew säger. De agerar efter regler som 054 beslutat ska gälla i communityn. Vill du fråga om, eller överklaga, en moderering så gör du det direkt till den crew som stängt ditt inlägg. Du gör det över mess. Lägg inte ut negativ information om enskild crew, crew som grupp eller crews handlande i communityn. Har du synpunkt på enskild crew? Kontakta supporten över e-post. Har du synpunkter på vårt crewsystem och system för abusehantering är du välkommen till sidans email, info@054.nu

12. Abuse bedöms av våra Crew Crew bedömer anmäld abuse. Ifrågasätt inte dessa bedömningar på det öppna forumet. Har du frågor kontakta crew över mess eller e-post. Svensk lagstiftning gäller I alla frågor som inte täcks av våra övriga communityregler gäller att du måste följa svensk lag när du använder 054 tjänster och funktioner. Du får inte använda 054 för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt.

13. Språket är Svenska. Språket som används på sidan är svenska, inga inlägg på andra språk är godkända. Självklart får man fråga vad visst ord eller mening betyder men man ska hålla sig till svensk text när det kommer till inläggens helhet.